,

Z3 โดรนบังคับ


Compare

■ รหัสสินค้า Z3
■ บรรจุ 12ชิ้น/ลัง
■ ขนาดกล่อง 36*22.5*8.6 cm
■ เดินหน้า – ถอยหลัง,หมุนซ้าย – หมุนขวา เลี้ยวซ้าย – เลี้ยวขวา –ตีลังกาได้
■ กล้องถ่ายภาพ-วีดีโอ 720P ระบบWifi